Financiering
en zekerheden

Advies en begeleiding

Essentiële aspecten van financiering en zekerheden

Een onderneming heeft een financieringsbehoefte. Als die behoefte wordt ingevuld met vreemd vermogen, is het van belang dat de afspraken omtrent de financiering worden vastgelegd in duidelijke en goed doordachte overeenkomsten. Dat geldt ook voor de vestiging van zekerheden zoals pandrechten, hypotheekrechten, borgtochten en achterstellingen.

Panc vertegenwoordigt ook banken en andere financiële instellingen. Mede vanuit die hoedanigheid heeft Panc ruime ervaring in het begeleiden van (her)financiering en het vestigen van zekerheden. Panc heeft ook verschillende procedures gevoerd over overcreditering en de rechtmatigheid van opzegging van financieringsrelaties.

Na beëindiging van een financieringsrelatie kan het nodig zijn om zekerheden en persoonlijke zekerheidsrechten, zoals borgtochten, te executeren. Panc heeft ook over deze kwesties veel procedures gevoerd.

Kennis van zekerheidsrechten is ook belangrijk bij advisering rondom algemene voorwaarden. Zo worden daarin vaak een verpandingsverbod of een eigendomsvoorbehoud opgenomen, en de formulering daarvan is van groot belang voor de effectiviteit.

Panc behartigt ook de belangen van bestuurders
en aandeelhouders van rechtspersonen.

  • Wat zijn voor hen de mogelijke consequenties als het slecht gaat met de onderneming?
  • Wil en kan men een aanvullende financiering verstrekken?
  • Onder welke voorwaarden gebeurt dat dan?
  • Wordt men mogelijk persoonlijk aansprakelijk, en kan dat nog worden voorkomen?
  • Is er sprake van borgstellingen of garanties?

Contact

Ook ontzorgd worden op het gebied van Insolventierecht en ondernemersrecht.

06 53 15 82 91

Panc maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.