Legal

Panc Legal is de handelsnaam van Panc Legal B.V., binnen welke besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend door Mr. P.W. (Panc) van Kooij. Panc van Kooij is als advocaat ingeschreven in het arrondissement Rotterdam.

In het rechtsgebiedenregister is opgenomen dat Panc van Kooij een rechtspraktijk voert op het terrein van het insolventierecht. Op grond van de normen die de Nederlandse Orde van Advocaten hieraan stelt, dienen jaarlijks ten minste 10 opleidingspunten in dit rechtsgebied te worden behaald. Panc is lid van de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten (Insolad), waarvan lid zijn advocaten die zich bezig houden met alle aspecten van faillissementen en herstructurering.

Panc Legal hanteert Algemene Voorwaarden en kent een Klachtenregeling. Daarnaast geldt een Privacy beleid en is een Disclaimer van toepassing. Panc van Kooij is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd tot een maximumbedrag van EUR 1.000.000,00 per claim.

Panc Legal ontvangt in de uitoefening van de praktijk geen derdengelden. Om die reden heeft Panc Legal geen stichting beheer derdengelden tot haar beschikking.

Panc Legal B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24389385. Het BTW-nummer is NL815243911.B01. Als dat wegens ontstentenis van Panc van Kooij noodzakelijk mocht zijn, wordt de dossierbehandeling waargenomen door advocaat mr J.W.T.M. IJsseldijk, te bereiken op 06 51610274 of via e-mail: ijsseldijk@ijvc-advocaten.nl.

06 53 15 82 91

Panc maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.